Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở: Nghỉ tết 9 ngày liên tục từ thứ Hai ngày 08/02/2021 đén hết thứ ba ngày 16/02/2021 (tức là từn gày 27 tháng chạp năm Canh ...