Trường THCS Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1963 với tên trường đầu tiên Trường cấp II Thắng Lợi. Trong quá trình phát triển, đến ...